Kiezen voor

Sturende fiscaliteit

We kunnen mensen verleiden om de fiets te gebruiken of het openbaar vervoer te nemen door snelle, veilige en comfortabele verbindingen te voorzien. Maar dan nog zullen er mensen zijn die eigenlijk sneller / beter af zouden zijn op de fiets of in de bus / tram / trein die toch de stap niet zetten. Soms omdat ze vooral hopen dat de anderen de stap zullen zetten zodat zij hun verplaatsingsmanier niet moeten wijzigen of omdat ze niet beseffen dat de alternatieven ook voor hen interessant kunnen zijn. Om die mensen een extra duwtje te geven, gaan we sturen via de fiscaliteit.

De fietsvergoeding wordt voor elke fietser (gewoon, elektrische én speed pedelecs) zonder uitzondering opgetrokken naar het voorlopig maximale bedrag van €0,23/km en voor werkgevers wordt de woon-werkvergoeding voor het gebruik van de (elektrische) fiets fiscaal vrijgesteld.

De Ring (en minstens het Vlaamse en Brusselse wegennet in het GEN-gebied) wordt onderworpen aan rekeningrijden door middel van een slimme kilometerheffing voor alle gemotoriseerde voertuigen, gedifferentieerd naar plaats, tijd en ecoscore. We pakken meteen ook mogelijke sluiproutes door dorpskernen en langs scholen aan, zodat het spitsverkeer en vrachtwagens niet in de buurt van scholen kunnen komen.

Onderzoek van het onderzoeksbureau Transport en Mobility Leuven (TML) toont aan dat een slimme kilometerheffing winstgevend is op elk vlak, ten nadele van de verlieslatende investering in een wegverbreding (voor elke euro die de Vlaamse Regering in het bouwen van de infrastructuur investeert, krijgt ze de komende 25 jaar slechts 67 cent terug). Het fileprobleem vermindert, de milieu- en gezondheidsschade blijft beperkt en mensen gaan bewuster om met hun mobiliteitsgedrag. Als we er bovendien voor kunnen zorgen dat wonen en werken dichter bij elkaar kunnen plaatsvinden, hoeven we al helemaal de auto niet meer in.

Ook de Lage Emissie zone en het mobiliteitsbudget werken sturend richting duurzame verplaatsingsalternatieven. We willen bovendien een uitdoving en uiteindelijk de complete afschaffing van de fiscale voordelen van salariswagens. De vrijgekomen middelen worden eerlijk en evenredig geïnvesteerd in alle modi, naar duurzaamheidsgraad, en in het eerder vermelde mobiliteitsbudget.

Wie dan echt nog de auto nodig heeft en via de Ring moet, heeft dan plaats en geraakt vlot op zijn bestemming. Samen met de verschuiving van lasten op arbeid naar een heffing op milieu-effecten vormt het mobiliteitsbudget een beloning voor wie zich duurzaam verplaatst.