Kiezen voor

Mobility as a Service

We verwachten dat tegen 2030 ‘Mobiliteit’ een volwaardige dienst wordt: ‘mobility as a service’. Zo gaan we weg van het bezit van persoonlijke transportmiddelen en evolueren we naar mobiliteitsoplossingen op maat die we kunnen inhuren als we ze nodig hebben. Dat maakt dat ze efficiënter gedeeld kunnen worden zodat ze voor iedereen goedkoper worden: zowel voor de occasionele als voor de dagelijkse gebruiker en voor de maatschappij in haar geheel. 

Je betaalt of per reis of een maandelijkse vergoeding voor een bepaald gebruik. We hoeven dus niet allemaal meer een eigen auto of fiets te kopen die dan 90% van de tijd stof staat te verzamelen maar we weten dat we, als we ons willen verplaatsen, beroep kunnen doen op een mobiliteitsoplossing.

Econoom Koen Schoors en mobiliteitsexpert Koen Van De Putte beschrijven onze mobiliteit van vandaag en morgen zo in een bijdrage in De Tijd:

“Het hart van onze mobiliteit is verkalkt, de longen verstoft. Ondertussen zijn alternatieve oude en nieuwe netwerken van trein, tram, bus, deelauto en deelfiets veel toegankelijker geworden, maar het blijven losgekoppelde deelsystemen. En dat terwijl de informatisering en digitalisering het mogelijk maakt om al die mobiliteitsnetwerken synthetisch samen te voegen tot een geïntegreerd dynamisch systeem dat veel robuuster zou zijn dan gelijk welk van die systemen apart. En dat terwijl we weten waar en wanneer de auto in de file zal staan en welke alternatieven daar en op dat moment op een van de andere netwerken beschikbaar zijn. En dat terwijl mobiliteit een dienst op een geïntegreerd netwerk zou kunnen zijn en niet het eigendom of gebruik van een specifieke wagen.”

De Tijd (8/9/17)

We zien nu al heel wat nieuwe diensten ontstaan: allerlei autodeelsystemen veroveren de steden, mensen kopen samen een wagen, universiteiten bieden fiets-lease-diensten aan, er zijn de deelfietsen in Antwerpen en Brussel, … We verwachten dat dit alleen nog maar zal toenemen en er zo mee voor zal zorgen dat de autodruk drastisch zal dalen.

Als we bovendien ooit zelfrijdende auto’s krijgen, zullen die wellicht ook zo worden ingezet.