Kiezen voor

Alternatieven met echte toegevoegde waarde

De oplossing ligt echter voor de hand: laten we investeren in fietswegen die nuttige plaatsen met primaire voorzieningen verbinden, in een aantrekkelijke en veilige ‘vergevingsgezinde’ inrichting van fietspaden en in performant en hoogwaardig openbaar vervoer. Bovendien geven we mensen die zich duurzaam verplaatsen een fiscaal duwtje in de rug, stimuleren we de openbaarvervoergerichte ontwikkeling van arbeidsplekken, een compacte huisvesting nabij knooppunten (Transit-Oriented Development) en zetten we in op nabijheid en bereikbaarheid.

De beste verplaatsing blijft overigens degene die je niet hoeft te doen.

Meer lezen over onze voorstellen?

Klik hier om meer te weten te komen over onze ideeën en suggesties voor een betere mobiliteit:

– Fietsen & fietsinfrastructuur
– Openbaar vervoer
– Snelheidsverlaging: een quick-win
– Mobility as a Service
– Sturende fiscaliteit
– Het 4V-model