Verbreding van de Ring

Hoe dan wel?

We formuleren een aantal concrete maatregelen die een verbreding van de Brusselse Ring overbodig maken. Op korte termijn (2018-2020) kan al heel wat verwezenlijkt of minstens in gang gezet worden. Tegen 2030 kan de mobiliteit in Brussel en de Rand er heel anders uitzien, als nog wat extra ingrepen doorgang vinden.

Horizon 2020

 • Fiets: investeren in corridors, fietspaden, bruggen en tunnels, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
 • Fiscaal: slimme kilometerheffing, mobiliteitsbudget, fietsvergoeding, aftrek of terugbetaling gebruik fiets en openbaar vervoer
 • Fiscaal en gezondheid: Lage Emissie Zone Brussel
 • Infrastructuur: digitale dynamische route-informatiepanelen, slimme signalisatie en dynamisch verkeersmanagement
 • Infrastructuur: (ad hoc) snelheidsbeperking, weg- en asmarkering
 • Infrastructuur: (ad hoc) carpoolstrook + overstap(-rand-)parkings bij knooppunten en parkeerbeleid
 • Natuur en gezondheid: breder ecoduct Laarbeekbos, een wandel en fietscorridor
 • Natuur en gezondheid: monitoring luchtkwaliteit, uitbreiding meetstations en navenante handhaving
 • Beleid: inzetten op een modal shift en intermodaliteit (verschillende vervoersmiddelen sluiten nauwer op elkaar aan, bijvoorbeeld combinatie van openbaar vervoer en fiets)
 • Uitbreiding openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel

– Brabantnet
– Leesbare informatie
– Ticketintegratie
– Verhoging budgetten
– Quick-wins
– Doorlopende busstrook op de ring
– Gewestoverschrijdende beleidsvisie

 • Beleid: 4V-Model (Vermijden, Verkorten, Verschuiven en Verschonen)

Horizon 2030

 • Infrastructuur: volwaardig, kwalitatief en performant fiets- en openbaar vervoernetwerk: trein, tram, bus en Gewestelijke ExpresNet (GEN, ook bekend als de S-Lijn).
 • Infrastructuur: geen supertrucks, maar meer goederenvervoer via spoor en binnenvaart
 • Infrastructuur: overkapping ter hoogte van het Laarbeekbos
 • Fiscaal: verschuiving lasten op arbeid naar lasten op milieu-externaliteiten
 • Beleid: gewestsoverschrijdende openbaar vervoer-visie op Brusselse Metropolitane Zone
 • Arbeid: flexibelere werkuren, telewerken, satellietkantoren in alle sectoren waar mogelijk
 • Beleid: modal shift + intermodaliteit
 • Uitbreiding openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel

– S-Lijn (Gewestelijk ExpresNet) en Railplan
– Brabantnet
– Verhoging budgetten
– Gewestoverschrijdende beleidsvisie

Horizon 2020

 • Fiets: investeren in corridors, fietspaden, bruggen en tunnels, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
 • Fiscaal: slimme kilometerheffing, mobiliteitsbudget, fietsvergoeding, aftrek of terugbetaling gebruik fiets en openbaar vervoer
 • Fiscaal en gezondheid: Lage Emissie Zone Brussel
 • Infrastructuur: digitale dynamische route-informatiepanelen, slimme signalisatie en dynamisch verkeersmanagement
 • Infrastructuur: (ad hoc) snelheidsbeperking, weg- en asmarkering
 • Infrastructuur: (ad hoc) carpoolstrook + overstap(-rand-)parkings bij knooppunten en parkeerbeleid
 • Natuur en gezondheid: breder ecoduct Laarbeekbos, een wandel en fietscorridor
 • Natuur en gezondheid: monitoring luchtkwaliteit, uitbreiding meetstations en navenante handhaving
 • Beleid: inzetten op een modal shift en intermodaliteit (verschillende vervoersmiddelen sluiten nauwer op elkaar aan, bijvoorbeeld combinatie van openbaar vervoer en fiets)
 • Uitbreiding openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel

– Brabantnet
– Leesbare informatie
– Ticketintegratie
– Verhoging budgetten
– Quick-wins
– Doorlopende busstrook op de ring
– Gewestoverschrijdende beleidsvisie

 • Beleid: 4V-Model (Vermijden, Verkorten, Verschuiven en Verschonen)

Horizon 2030

 • Infrastructuur: volwaardig, kwalitatief en performant fiets- en openbaar vervoernetwerk: trein, tram, bus en Gewestelijke ExpresNet (GEN, ook bekend als de S-Lijn).
 • Infrastructuur: geen supertrucks, maar meer goederenvervoer via spoor en binnenvaart
 • Infrastructuur: overkapping ter hoogte van het Laarbeekbos
 • Fiscaal: verschuiving lasten op arbeid naar lasten op milieu-externaliteiten
 • Beleid: gewestsoverschrijdende openbaar vervoer-visie op Brusselse Metropolitane Zone
 • Arbeid: flexibelere werkuren, telewerken, satellietkantoren in alle sectoren waar mogelijk
 • Beleid: modal shift + intermodaliteit
 • Uitbreiding openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel

– S-Lijn (Gewestelijk ExpresNet) en Railplan
– Brabantnet
– Verhoging budgetten
– Gewestoverschrijdende beleidsvisie