Kiezen voor

Fietsen & fietsinfrastructuur

Er bestaat een groot potentieel voor het gebruik van alternatieve duurzame vervoermiddelen als we weten dat het overgrote deel van het verkeer in en rond Brussel woon-werkverkeer is. De helft van dat pendelverkeer komt van op minder dan 12 km. 70% van alle verplaatsingen (ook niet-woon-werk) in en rond Brussel is voor een afstand korter dan 15 km, maar driekwart daarvan gebeurt met de auto. Een verbreding van de ring vragen en tegelijkertijd dergelijk gedrag volhouden, is onhoudbaar.

De fiets zorgt dus voor mooie vooruitzichten. Fietssnelwegen zijn bovendien smaller dan autowegen en kunnen flexibeler en rechtlijniger aangelegd of geoptimaliseerd worden. 15 kilometer lijkt niet zo veel maar een straal van 15 km vanuit hartje Brussel geeft uiteindelijk een gebied van meer dan 700 km². Als we hierbinnen de overgang naar de fiets kunnen maken, dan zullen de effecten daarvan tot ver buiten de Ring en de grenzen van het Brussels Gewest te merken zijn.

Fietspendelaars (en fietsers in het algemeen) dragen op Europees niveau bij aan de economie, jaarlijks maar liefst ten waarde van 513 miljard euro. Reden te meer om in te zetten op alternatieven die een gegarandeerd duurzaam mobiliteitssysteem (en duurzaam leven tout court) verzekeren.

Graph Benefits of Cycling

EU benefits of Cycling. Uit “The EU Cycling Economy – Arguments for an integrated EU cycling policy”, https://ecf.com/sites/ecf.com/files/FINAL%20THE%20EU%20CYCLING%20ECONOMY_low%20res.pdf p.7

Wij pleiten dus voor massale investeringen in fietsinfrastructuur in, rond en naar Brussel. Zo willen we een snelle en volwaardige ontwikkeling van een Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, tachtig nieuwe fietssnelwegen, efficiënte verbindingen tussen de hoofdstad en de Rand, veiligere oversteekplaatsen en fietsroutenetwerken,… Zo krijgen we duizenden mensen op de fiets.

De voordelen zijn talrijk: mensen die (naar het werk) fietsen, zijn vaak gezonder, zijn stipter (je weet wanneer je vertrekt en wanneer je aankomt), files verdwijnen, de druk op de open ruimte wordt verlicht, uitlaatgassen zijn verleden tijd, het komt de economie ten goede en het klimaat vaart er wel bij.