Verbreding van de Ring

Waarom de verbreding een slecht idee is

De Vlaamse Regering wil vanaf 2019 aan de werken voor een verbreding van de Brusselse Ring beginnen. Dat zal wellicht tien jaar lang duren. Op sommige plaatsen zal de ring tot 17 rijstroken breed worden. Nochtans weten we dat bredere wegen nieuw verkeer aantrekken en tot bredere files leiden. Dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor klimaat, mobiliteit, verkeersveiligheid, biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, natuur, open ruimte en economie.

Bovendien doet Vlaanderen aan ‘greenwashing’ door vooral te communiceren over de beperkte investeringen die ook voor fiets en openbaar vervoer gebeuren. Als we de cijfers daarover wat nauwer bekijken, dan is de verhouding echter duidelijk:

infographic investeringen auto openbaar vervoer fiets Ring rond Brussel
druk verkeer file Ring Brussel
file auto vervuiling

Dit is het resultaat …

 • Meer asfalt trekt meer verkeer aan en leidt altijd tot meer files.
 • Meer verkeer zorgt bovendien voor een toename van fijn stof, dieselroet, ozon, stikstofdioxide: Brussel en de Rand stikken nu al in de uitlaatgassen en het lawaai.
 • Er is ook een negatieve impact op de biodiversiteit en het recreatiegebied Laarbeekbos en andere groene zones
 • De verbreding verplaatst de file naar het eerstvolgende niet-verbrede deel, waaronder op- en afritten en woonwijken in Brussel en de Rand.
 • De keuze voor een verbreding houdt geen rekening met de vraag van de Brusselaars om de autodruk in het Gewest te verlagen
 • De keuze voor de auto wordt bovendien niet ontmoedigd met een EN-EN-beleid: een verbreding gaat dus voorbij aan de plicht tot een duurzame (mobiliteits)transitie en werkt een omgekeerde modal shift in de hand
 • De uitbreiding van de capaciteit van het wegdek leidt hoogstens tijdelijk maar zeker niet structureel tot een betere doorstroming
 • De Kyoto/Parijs-doelen worden daarentegen gehypothekeerd, de gezondheid van duizenden mensen wordt ondermijnd

Hoe kan het anders?

De mobiliteitsknoop op de Ring kan opgelost worden zonder de Ring te verbreden. Wij pleiten voor duurzame alternatieven zonder extra beton. Denk aan een auto-ontradend beleid, snelheidsverlagingen en fiscale maatregelen die het stappen, het fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen.

We halen Koning Auto van zijn troon en gaan voor een betere mobiliteit. We passen daarbij het 4V-model toe: Vermijden, Verkorten, Verschuiven en Verschonen.

fiets voetgangerszone Brussel

Waarom de verbreding een slecht idee is

De Vlaamse Regering wil vanaf 2019 aan de werken voor een verbreding van de Brusselse Ring beginnen. Dat zal wellicht tien jaar lang duren. Op sommige plaatsen zal de ring tot 17 rijstroken breed worden. Nochtans weten we dat bredere wegen nieuw verkeer aantrekken en tot bredere files leiden. Dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor klimaat, mobiliteit, verkeersveiligheid, biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, natuur, open ruimte en economie.

Bovendien doet Vlaanderen aan ‘greenwashing’ door vooral te communiceren over de beperkte investeringen die ook voor fiets en openbaar vervoer gebeuren. Als we de cijfers daarover wat nauwer bekijken, dan is de verhouding echter duidelijk:

Dit is het resultaat …

 • Meer asfalt trekt meer verkeer aan en leidt altijd tot meer files.
 • Meer verkeer zorgt bovendien voor een toename van fijn stof, dieselroet, ozon, stikstofdioxide: Brussel en de Rand stikken nu al in de uitlaatgassen en het lawaai.
 • Er is ook een negatieve impact op de biodiversiteit en het recreatiegebied Laarbeekbos en andere groene zones
 • De verbreding verplaatst de file naar het eerstvolgende niet-verbrede deel, waaronder op- en afritten en woonwijken in Brussel en de Rand.
 • De keuze voor een verbreding houdt geen rekening met de vraag van de Brusselaars om de autodruk in het Gewest te verlagen
 • De keuze voor de auto wordt bovendien niet ontmoedigd met een EN-EN-beleid: een verbreding gaat dus voorbij aan de plicht tot een duurzame (mobiliteits)transitie en werkt een omgekeerde modal shift in de hand
 • De uitbreiding van de capaciteit van het wegdek leidt hoogstens tijdelijk maar zeker niet structureel tot een betere doorstroming
 • De Kyoto/Parijs-doelen worden daarentegen gehypothekeerd, de gezondheid van duizenden mensen wordt ondermijnd

Hoe kan het anders?

De mobiliteitsknoop op de Ring kan opgelost worden zonder de Ring te verbreden. Wij pleiten voor duurzame alternatieven zonder extra beton. Denk aan een auto-ontradend beleid, snelheidsverlagingen en fiscale maatregelen die het stappen, het fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen.

We halen Koning Auto van zijn troon en gaan voor een betere mobiliteit. We passen daarbij het 4V-model toe: Vermijden, Verkorten, Verschuiven en Verschonen.